Home

CÔNG TY INET

BỘ LƯU ĐIỆN UPS APC
THIẾT BỊ MẠNG ALLIED TELESIS
THIẾT BỊ MẠNG CISCO
VẬT TƯ MẠNG AMP

Sales support:

Mr. Hoàng: hoangdh@inetco.com.vn  – Mobile: 097.450.8886 – Skype: duonghuyhoang

Mrs. Linh: linhdh@inetco.com.vn – Mobile: 098.817.9558 – Skype: linhinet

Mr. Đức: ducnt@inetco.com.vn  – Mobile: 094.838.6965 – Skype: trungduca8vn

For more details:

Email: Contact@inetco.com.vn –  Tel: 04.3537.8885 / 3537.8892  – Fax: 04.3537.8894

 

Check email INET